Ο Ν.  4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας»    δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα  και σε  Επιχειρήσεις να διευθετήσουν όλες τις οφειλές τους, προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες, Διαχειριστές δανείων σε δόσεις  (από 240 έως 420). Όμως οι Τράπεζες αρνούνται να αποδεχθούν τη νομοθετημένη ρύθμιση των 420 δόσεων.

Η Ένωση ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς να υποχρεώσουν τις  Τράπεζες να αποδεχθούν (εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις)  τον νομοθετημένο αριθμό δόσεων.