Η ΠΕΔΜΕΔΕ θα παρακολουθεί με άγρυπνο μάτι τις διαδικασίες ανάθεσης των αντιπλημμυρικών έργων   θεωρώντας βέβαιο ότι θα τηρηθούν οι αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και  η διαφάνεια, η αξιοκρατία και η αποτελεσματικότητα, αναφέρει η επιστολή της Ένωσης προς τους Περιφερειάρχες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Στερεάς Ελλάδος.

Ενδεικτικά δημοσιεύουμε  τη μία εκ των τεσσάρων επιστολών

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανάθεση των προαναφερόμενων έργων περιγράφεται στο άρθρο 136 Ν. 4831/2021- ΦΕΚ  170 Α/2021