Η Ένωση ζητά   από τον Υπουργό Υποδομών   να παραμείνει η διαδικασία επιλογής των επιπλέον όρων στις διακηρύξεις ως έχει, ήτοι να απαιτείται  αποκλειστικά η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, χωρίς παρεκκλίσεις, ώστε να επικρατεί ισορροπία, αξιοκρατία, διαφάνεια και υγιής ανταγωνισμός στις διαγωνιστικές διαδικασίες.