Την τροποποίηση της Πρόσκλησης για το Πρόγραμμα στήριξης των επιστημόνων-ελεύθερων επαγγελματιών ώστε να συμπεριληφθούν όλοι οι ΚΑΔ των Μηχανικών  (κύριοι και δευτερεύοντες), να  επιμορφωθούν όλοι οι Μηχανικοί της χώρας   και να λάβουν το εκπαιδευτικό επίδομα ζητά η  Ένωση με επιστολή της προς τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών