με νομοθετική ρύθμιση για το χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από τις εκλεγμένες αρχές ζητούν  με κοινή επιστολή τους οι Εργοληπτικές Οργανώσεις.