Νέα περίοδο συνεργασίας σηματοδοτεί το Μνημόνιο που  υπεγράφη από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος (ΓΓΧΣΑΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη και τον Πρόεδρο της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη,  με σκοπό την  ανάπτυξη συνεργιών στα πεδία δράσης και των δύο φορέων.

Με γνώμονα την επιτάχυνση της διαδικασίας της «πράσινης» μετάβασης των κατασκευών, της κλιματικής ουδετερότητας του δομημένου περιβάλλοντος, της ψηφιοποίησης των κατασκευών και την βιώσιμη αστική ανάπτυξη, πεδία στα οποία κινούνται αμφότερες και οι δύο πλευρές, το Μνημόνιο αυτό θα αποτελέσει τη βάση για μία εποικοδομητική συνεργασία.

Σε αυτό το πλαίσιο έχει προβλεφθεί στο εν λόγω Μνημόνιο, μεταξύ άλλων και η σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακαλούθησης Εργασιών.