Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δημοσιεύσει ενημερωτική εγκύκλιο  με την οποία γνωστοποιεί τη σύνταξη επικαιροποιημένου Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης.

Το επικαιροποιημένο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης περιλαμβάνει μια συστηματική καταγραφή όλων των δομών που υπάγονται στον δημόσιο τομέα αλλά και των νομικών προσώπων που δεν υπάγονται σ’ αυτόν επειδή εξαιρέθηκαν με ειδικές διατάξεις, είτε εξ υπαρχής, είτε εκ των υστέρων.

Μπορείτε να αναζητήσετε το Μητρώο και σε excel format