Η Αντιπροσωπεία της Ένωσης, κατά τη συνεδρίαση της 16.12.2021, μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής , αποφάσισε  να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα  οι συνδρομές των μελών, ατομικών επιχειρήσεων, εταιρειών και στελεχών, για το έτος 2022 χωρίς καμία αύξηση.

Ταυτόχρονα αποφασίστηκε οι νεοεγγραφόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1 και Α2 τάξης του ΜΕΕΠ (ατομικές και εταιρείες) να ΜΗΝ καταβάλλουν καθόλου εισφορές με την εγγραφή τους στην Ένωση.

Μπορείτε να δείτε τις συνδρομές της Ένωσης για το 2022 εδώ