Μία ακόμη επιτυχία, μετά το 1ο Πρόγραμμα HORIZON, ήρθε για το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔΜΕΔΕ με την έγκριση του Erasmus+ Προγράμματος με τον τίτλο BIM4D από το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), που αποτελεί την Ελληνική Εθνική Αρχή έγκρισης Προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Πρόγραμμα BIM4D αποσκοπεί στην ανάπτυξη και ενίσχυση των νέων πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων τον τομέα των Κατασκευών, Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων. Το έργο BIM4D θα παρέχει γνώσεις και ικανότητες σχετικά με τη χρήση του BIM στις πρακτικές στο τέλος του κύκλου ζωής των έργων, αναπτύσσοντας ένα πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για εργαζόμενους στον τομέα των Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ κατέχει τον ρόλο του συντονιστή και διαχειριστή του έργου, με εταίρους τους : BERUFSFORDERUNGSWERK DER BAUINDUSTRIE NRW GGMBH (Germany, Dusseldorf), GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE (Slovenia), CENTRE IFAPME (Belgium), SCUOLA COSTRUZIONI VICENZA ANDREA PALLADIO (Italy), ISTITUTO PER L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI EDILI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA (Italy).