Την Τρίτη 22/5/2012 ομόφωνα οι παριστάμενοι εργολήπτες έστειλαν το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να ανεχθούν άλλα παιχνίδια εις βάρος τους από κακοπληρωτές Δήμους, με αφορμή τη ματαίωση ενός ακόμη διαγωνισμού στο Δήμο Χαλανδρίου που είχε προγραμματισθεί να διεξαχθεί την παραπάνω ημερομηνία, παρά τις επίμονες οχλήσεις της Ένωσης για εξόφληση των οφειλών του Δήμου προς εργολήπτες δημοσίων έργων.

Σε εκτέλεση της ομόφωνης απόφασης – ψηφίσματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔΜΕΔΕ της 25/10/2011 παρέστη στο Δήμο Χαλανδρίου ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης κ. Μ. Δακτυλίδης όπου με τη συμπαράσταση όλων των παριστάμενων συναδέλφων πέτυχαν την ματαίωση και αυτού του διαγωνισμού που αφορούσε το έργο με τίτλο "Έργα επισκευής και καθαρισμού φρεατίων όμβριων υδάτων".

Η ΠΕΔΜΕΔΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται απέναντι σε Δήμους που ενώ έχουν οφειλές από παλαιότερα έργα προχωρούν στη δημοπράτηση νέων έργων χωρίς να εξοφλούν πρώτα τις υποχρεώσεις τους αυτές.

Υπενθυμίζεται ότι η ανωτέρω απόφαση δεν αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα έργα (ΕΣΠΑ κλπ.)