Μία ακόμα συνάντηση εργασίας στα πλαίσια του έργου Erasmus+: Construction Blueprint ολοκληρώθηκε με επιτυχία τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν λεπτομερώς όλες οι δραστηριότητες του έργου, καθώς και η πρόοδος που πραγματοποιείται σε κάθε μία από αυτές με έμφαση στον επικείμενο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους εμπλεκόμενους στον Κατασκευαστικό Κλάδο.

Θυμίζουμε πως η Κοινοπραξία του έργου Construction Blueprint αποτελείται από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους του Κατασκευαστικού Κλάδου, από δώδεκα Ευρωπαϊκές χώρες.

Για περισσότερα νέα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://constructionblueprint.eu/el/archiki/