Η Διοικούσα Επιτροπή για την συντόμευση του χρόνου έκδοσης των συντάξεων αποφάσισε ένα χρόνο πριν την συμπλήρωση του 60ου έτους την ηλικίας των υπο συνταξιοδότηση ασφαλισμένων, που θα πλησιάζουν στην συμπλήρωση των 35 χρόνων ασφάλισης, καθώς και στους ασφαλισμένους που έχουν ήδη συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο και την  ηλικία των 60 χρόνων και δεν έχουν ακόμη καταθέσει την αίτηση συνταξιοδότησης, να αποστέλλεται απο την Δ/νση Μηχ/σης, ενημερωτικό έγγραφο μέσω της Γραμματείας του ΤΣΜΕΔΕ. Το έγγραφο θα προσκαλεί τους υπο συνταξιοδότηση ασφαλισμένους να προσέλθουν να καταθέσουν τα διακιολογητικά τους (ασφαλιστική ενημερότητα, κλπ.) έτσι ώστε η απονομή της σύνταξης να γίνεται στον μικρότερο δυνατό χρόνο μιας και θα έχει προηγηθεί ο έλεγχος.

Για την Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Συντάξεων Μηχανικών και ΕΔΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ

,