Από 23.11.2020 το  Τμήμα Συντάξεων της Περιφερειακής Δ/νσης Συντάξεων και Ασφάλισης του Τομέα Μηχανικών και  Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (τ.ΤΣΜΕΔΕ) μεταφέρθηκε  σε νέο κτήριο και  λειτουργεί κανονικά  στη νέα διεύθυνση  επί της οδού Αχαρνών 29 στον 5ο όροφο.