Από την 06.09.2022 βρίσκεται διαθέσιμη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΚΑ, η υπηρεσία «Μεταφορά καταβολών από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ» που απευθύνεται σε εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων (εξαιρούνται οι ΑΜΟΕ των Δημοσίων Έργων).

Η υπηρεσία επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν τρέχουσες καταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί στο ΤΕΚΑ χωρίς να έχουν συμψηφιστεί με αντίστοιχες χρεώσεις και να επιλέγουν τη μεταφορά είτε ολόκληρου του ποσού είτε μέρους αυτού στον e-ΕΦΚΑ. Το ποσό πιστώνεται στην Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη του e-ΕΦΚΑ, με ημερομηνία κίνησης την ημερομηνία καταβολής στο ΤΕΚΑ.

Εν συνεχεία, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, για όσους εργοδότες το επιθυμούν και κατόπιν αίτησής τους, θα προβούν σε συμψηφισμό και επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, σύμφωνα με τις πάγιες διαδικασίες του Φορέα.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία, οι εργοδότες κάνουν χρήση του κωδικού πρόσβασης ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί πιστοποίηση για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ για εργοδότες μέσω της  εφαρμογής «Πιστοποίηση Εργοδοτών», https://www.efka.gov.gr/el/pistopoiese-ergodoton.