D15

 

 
Η Δ/νση Δ15 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ ενημερώνει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις για τροποποίηση Ενημερότητας Πτυχίου στην περίπτωση μεταβολής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας