Η μελέτη έχει ως αντικείμενο την ανάλυση των πιο πρόσφατων δεδομένων και εξελίξεων στον τομέα των Κατασκευών στην Ελλάδα, καθώς και την αξιολόγηση των προοπτικών του τομέα τα επόμενα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που αυτός αντιμετωπίζει. Στη μελέτη διερευνώνται οι ανάγκες χρηματοδότησης που ενδέχεται να προκύψουν για τον τομέα των Κατασκευών τα επόμενα χρόνια, υπό την προοπτική σημαντικής αύξησης των επενδύσεων σε έργα υποδομής και σε άλλα κατασκευαστικά έργα στην Ελλάδα. Αναδεικνύονται, επίσης, ορισμένες σημαντικές προκλήσεις για τον τομέα, οι οποίες συνδέονται με τις ελλείψεις στο εργατικό δυναμικού, τις αδυναμίες του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων, τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό υποδομών, αλλά και με τις ανάγκες χρηματοδότησης και ταχείας προσαρμογής στο νέο περιβάλλον ψηφιοποίησης και βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης μέσα από την ενσωμάτωση των αρχών ESG.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα  εδώ

Μπορείτε να μελετήσετε το αρχείο της παρουσίασης εδώ

Τα αρχεία έχουν ληφθεί απο την ιστοσελιδα του ΙΟΒΕ