Ο μήνας Αύγουστος, καθώς είναι ένας βασικός μήνας αποτελεσμάτων από τις υποβολές προτάσεων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, έφερε στην ΠΕΔΜΕΔΕ πολλές και ευχάριστες στιγμές καθώς εγκρίθηκαν όλες οι προτάσεις προγραμμάτων που η Ένωση είχε υποβάλλει είτε με δική της πρωτοβουλία, είτε συμμετέχοντας σε άλλα εταιρικά σχήματα.

Πολλές από τις προτάσεις ανήκουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ και αποσκοπούν στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης του τεχνικού κόσμου, μία δράση στην οποία στοχεύει τα τελευταία χρόνια η ΠΕΔΜΕΔΕ, σε συνάρτηση και συμφωνία με τις προτεραιότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις ανάγκες της Ελληνικής πραγματικότητας.

Αξίζει να σημειωθεί και η ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία που έλαβαν οι προτάσεις της Ένωσης, καθιστώντας το Τμήμα Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που η Ένωση έχει δημιουργήσει τα τελευταία έτη,  πολύτιμο συμπαίκτη και εταίρο για τους υπόλοιπους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς.

Μείνετε συντονισμένοι καθώς θα ανακοινωθούν αναλυτικά τα προγράμματα και οι δράσεις που θα προκύψουν μέσα από τα εγκεκριμένα πλέον έργα !

Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια …