Για τις εκλογές της ΠΕΔΜΕΔΕ για Διοικούσα Επιτροπή, Αντιπροσωπεία και Εξελεγκτική Επιτροπή  θα στηθούν τρεις κάλπες

(μία για την Διοικούσα Επιτροπή, μία για την Αντιπροσωπεία και μία για την Εξελεγκτική Επιτροπή).

Η σταυροδοσία για τα όργανα της ΠΕΔΜΕΔΕ είναι :

 

Μέχρι 8 σταυρούς προτίμησης στα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής

(ΠΡΟΣΟΧΗ !!!  ΟΧΙ σταυρό στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα)

 

Μέχρι 33 σταυρούς προτίμησης στα μέλη της Αντιπροσωπείας και

 

Μέχρι 3 σταυρούς προτίμησης στα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Για το Τμήμα Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ

Μέχρι 8 σταυρούς προτίμησης