Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας μετά απο παρέμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης διευκρινίζει με επιστολή του προς την Ένωση ότι δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή στα κατά τόπους επιμελητήρια.