Στο πλαίσιο του προγράμματος Construction Blueprint, η ΠΕΔΜΕΔΕ διεξήγαγε έρευνα σχετικά με τις ανάγκες δεξιοτήτων των Κατασκευαστικών εταιρειών όσον αφορά τους τομείς της ψηφιοποίησης, της ενεργειακής απόδοσης και κυκλική οικονομίας παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής είναι πλέον διαθέσιμα στα αγγλικά στην ιστοσελίδα του έργου https://constructionblueprint.eu/results/