Στις 15 και 16 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Λισαβώνα η πρώτη δια ζώσης συνάντηση του προγράμματος Naturbuild. Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Εθνικό Εργαστήριο Ενέργειας και Γεωλογίας της Πορτογαλίας και κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί σχετικά με τις πράσινες στέγες καθώς και τα επόμενα βήματα σχετικά με την έρευνα που διεξάγεται τώρα προκειμένου να λάβει μορφή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Naturbuild

Επίσης, κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας της συνάντησης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Solar Building XXI, το οποίο είναι παράδειγμα κτιρίου χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας στην Πορτογαλία.  Η κύρια πρόσοψη διαθέτει φωτοβολταϊκό σύστημα με ανάκτηση θερμότητας που βοηθά τη θέρμανση το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι χρησιμοποιείται ένα σύστημα ψύξης από το έδαφος, καθώς και στρατηγικές νυχτερινής ψύξης οι οποίες και παρουσιάστηκαν.

Θυμίζουμε ότι το έργο NaturBuild στοχεύει να προσφέρει κατάρτιση για να εφοδιάσει τους εργαζόμενους με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στις τάσεις της αγοράς και τους ευρωπαϊκούς στόχους για την πράσινη δόμηση και την αειφορία.