Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη για την αξιοποίηση των ανενεργών λατομείων του Ν.Αττικής που οργανώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από αίτημα του  ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΣΕΔΠΕΚΑΤ.

Την ΠΕΔΜΕΔΕ ECO εκπροσώπησαν οι κ.κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, Κωνσταντίνος Γκολιόπουλος και Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο κ. Παναγιώτης Γραφάκος, Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και οι εκπρόσωποι των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ που δραστηριοποιούνται στον Ν. Αττικής.