Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα που οργάνωσαν η ΠΕΔΜΕΔΕ με την EDA για την “Αντιμετώπιση των προκλήσεων της Διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Ελλάδα”.

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν ως ομιλητές ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, η Επιστημονική Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κα. Καλλιόπη Παπαδάκη και τα στελέχη της ΠΕΔΜΕΔΕ και της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, κα. Παρασκευή Αγγελακοπούλου και κ. Αντώνης Μπάτσος αντίστοιχα.

Στην ημερίδα συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση των ΑΕΚΚ, την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, τη στρατηγική για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Επίσης παρουσιάστηκε το πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης για τη Διαχείριση των ΑΕΚΚ που σχεδιάστηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+, στο οποίο συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ ως εταίρος, CDWaste-ManageVET.

Η θεματολογία προσέλκυσε το ενδιαφέρον και στην ημερίδα συμμετείχαν παραπάνω από 200 επαγγελματίες του Κατασκευαστικού κλάδου από όλη την Ευρώπη.