Η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχε στην τρίτη συνάντηση του Erasmus+ προγράμματος CCPLaw στη Rajkot της Ινδίας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης διάρκειας πέντε ημερών, (30 Ιανουαρίου – 3 Φεβρουαρίου), αρχικά παρουσιάστηκε η έρευνα που έχει υλοποιηθεί σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση προγραμμάτων σπουδών στο πεδίο της Νομοθεσίας για την Κλιματική αλλαγή αλλά και με τη διάγνωση σχετικών αναγκών εκπαίδευσης στις συμμετέχοντες χώρες της Ευρώπης και Ασίας. Έπειτα τέθηκαν οι βάσεις για τα επόμενα βήματα του έργου και συγκεκριμένα σχετικά με τη ανάπτυξη προγράμματος σπουδών στη Νομοθεσία για την Κλιματική αλλαγή σε διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον, και την κπαίδευση εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα σπουδών για τη Νομοθεσία για την Κλιματική αλλαγή.

Θυμίζουμε πως στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη, η δοκιμή και προσαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών στον πεδίο της νομοθεσίας για την Κλιματική Αλλαγή. Συγκεκριμένα, η δημιουργία και ενσωμάτωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την Παγκόσμια Πολιτική και το Δίκαιο για την κλιματική αλλαγή, το οποίο θα προσφέρεται σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος ή εναλλακτικά ως προπτυχιακού διπλώματος, ανάλογα με κάθε τελική απόφαση των Πανεπιστημίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο έργο.