ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ & ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΔΜΕΔΕ

Την  Τετάρτη 24 & Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 ώρες  από 12.00 έως 21.00 και τις δύο ημέρες

ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 στο ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟ μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα ξεκινήσει η διαδικασία των Εκλογών για την ανάδειξη Διοικούσας Επιτροπής, Αντιπροσωπείας & Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Οι κάλπες θα κλείσουν  την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 21.00 και θα ανοίξουν πάλι την Πέμπτη 25 Ιουνίου από τις 12.00 μέχρι τις 21.00.

Για τις εκλογές της ΠΕΔΜΕΔΕ μπορείτε να ψηφίσετε στην

ΑΘΗΝΑ            στο                 ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟ

και στα κάτωθι σημεία στα  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  της ΠΕΔΜΕΔΕ

 

 

ΜΟΝΟ στην Αθήνα στο ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟ θα διεξαχθούν και οι Εκλογές για το Τμήμα Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ.

 

Οι εκλογές για το Τμήμα Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ αποφασίσθηκε από την Δ.Ε. του Τμήματος Εταιρειών και επικυρώθηκε από την Δ.Ε. της ΠΕΔΜΕΔΕ να διεξαχθούν τελικά και τις δύο ημέρες δηλαδή και την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 ώρες από 14.00 έως 21.00 και Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 από τις 12.00 μέχρι τις 21.00 για την αποφυγή συνωστισμού και την προστασία και ασφαλή προσέλευση των μελών της Ένωσης.

Για το Τμήμα Εταιρειών ψηφίζουμε ΜΟΝΟ στην Αθήνα.

 

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ

 

Για τις εκλογές της ΠΕΔΜΕΔΕ στην Αθήνα και σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα μπορούν να ψηφίσουν ΜΟΝΟ φυσικά πρόσωπα, δηλαδή Ατομικοί Εργολήπτες Δημοσίων Έργων και στελέχη Εργοληπτικών Επιχειρήσεων,  ΜΕΛΗ της Ένωσης και οικονομικά ενήμεροι μέχρι και το Α’ Εξάμηνο του 2020.

Για την ψηφοφορία χρειάζεται ΜΟΝΟ η επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου μέσου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης)

 

Θυμίζουμε ότι στην Περιφέρεια τα μέλη κάθε Τμήματος θα ψηφίσουν παράλληλα και για την Τοπική τους Επιτροπή.

Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη διαδικασία εξασφαλίζεται με την οικονομική ενημερότητα (Α’ Εξάμηνο 2020) και την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ

Για τις εκλογές του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ μπορούν να ψηφίσουν εκπρόσωποι των Εταιρειών Μελών της Ένωσης με οικονομική ενημερότητα Εταιρείας μέχρι και το Α’ Εξάμηνο 2020.

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι νομιμοποιητικά στοιχεία ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας που εκπροσωπούν  :

Α. Για τις Α.Ε.

Πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας με το οποίο θα εξουσιοδοτείται συγκεκριμένο μέλος του Δ.Σ., κάτοχος ΜΕΚ

«Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον/την………………….όπως εκπροσωπήσει την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ……………………….για να λάβει μέρος και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση-Εκλογές  του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί  την 24 και 25 /06/2020»

 

Β. Για τις Ε.Π.Ε.

Καταστατικό της Εταιρείας ή ΦΕΚ δημοσίευσής του (για να προκύπτουν οι διαχειριστές) ώστε να ψηφίσει ένας από τους διαχειριστές , κάτοχος ΜΕΚ.

 

Γ. Για τις Ο.Ε. τις Ε.Ε. και τις Ι.Κ.Ε.

Καταστατικό της Εταιρείας (για να προκύπτουν οι διαχειριστές) ώστε να ψηφίσει ένας από τους διαχειριστές, κάτοχος ΜΕΚ.

 

Παραθέτουμε υπόδειγμα Πρακτικού Δ.Σ. Ανωνύμου Εταιρείας σε επεξεργάσιμη μορφή, προς διευκόλυνση των μελών μας.

Πληροφορίες : 2103614978  (Νομική Υπηρεσία ΠΕΔΜΕΔΕ)