Η Ένωση προτίθεται να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις προς τον Δήμο Αθηναίων ζητώντας τη ματαίωση  όλων των διαγωνισμών, που προγραμματίζει ο Δήμος για τις επόμενες εβδομάδες, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των οφειλών του προς τους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων,οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στα γραφεία της ΠΕΔΜΕΔΕ, ξεπερνούν τα έξι εκατομμύρια ευρώ