Κατά τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης της 21.04.2020 με ομόφωνη απόφαση ματαιώθηκαν   η Γενική Συνέλευση και οι Εκλογές  που είχαν προκηρυχθεί για τις 28 και 29 Απριλίου 2020, λόγω των ειδικών συνθηκών (απαγόρευση κυκλοφορίας, απαγόρευση συναθροίσεων κλπ.) που διάγει η χώρα εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Κατά την ίδια συνεδρίαση ελήφθη απόφαση για διενέργεια Γενικής Συνέλευσης-Εκλογές την 27η και 28η Μαίου 2020.

Θα ακολουθήσει η δημοσίευση της σχετικής  πρόσκλησης και νεώτερη ενημέρωση προς τα μέλη της Ένωσης.