Την Τρίτη 10 Απριλίου παρέστησαν στο Δήμο Χαλανδρίου ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης κ. Μ. Δακτυλίδης με τα μέλη  της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης κ.κ. Μ. Λαζάρου, Εμ. Λασηθιωτάκη, Αρ. Λυκογιάννη και τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος Εταιρειών κ. Ξ. Καρκαντζό όπου εφαρμόζοντας την ομόφωνη απόφαση – ψήφισμα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔΜΕΔΕ επέτυχαν με ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων εργοληπτών να ματαιώσουν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου "Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου".

Μετά την αποστολή σχετικής διαμαρτυρίας προς το Δήμο Χαλανδρίου που προχώρησε στη δημοπράτηση του πιο πάνω έργου χρηματοδοτώντας το από τακτικά έσοδά του, ενώ είχε ανεξόφλητες οφειλές προς εργολήπτες, μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης με την ομόφωνη και άμεση ανταπόκριση των παρισταμένων συναδέλφων επέτυχαν την ματαίωσή του.

Υπενθυμίζουμε την απόφαση – ψήφισμα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης της 25/10/2011 σύμφωνα με την οποία μετά από καταγγελίες μελών η Ένωση θα προχωρεί σε μπλοκάρισμα διαγωνισμών έργων από Δήμους που ενώ έχουν ανεξόφλητες οφειλές προχωρούν σε δημοπρασίες έργων "εξ ιδίων πόρων". Για μία ακόμη φορά καλούμε όλους τους συναδέλφους να προβαίνουν σε αντίστοιχες καταγγελίες όταν αντιμετωπίζουν παρόμοια φαινόμενα.