ζητείται από τις Εργοληπτικές Οργανώσεις που απέστειλαν κοινή επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτρη Ρέππα και με αυτό το αίτημα.