Σας προσκαλούμε στην 4η Διαδραστική Εκδήλωση Ανάπτυξης Ικανοτήτων στα πλαίσια του έργου SUSODCO «Δεξιότητες που Υποστηρίζουν την Επίτευξη του Κοινωνικού Διαλόγου», στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2021.

Το Σεμινάριο στις 28 Ιουνίου αφορά την ψηφιοποίηση από την προοπτική του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου και τον αντίκτυπό της στην απασχόληση, στις αμοιβές, στην ΕΕΚ (επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) και στις συνθήκες εργασίας.

Το  θεματικό εργαστήριο στις 29 Ιουνίου θα επικεντρωθεί στην εξατομικευμένη κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες, καλύπτοντας τα ακόλουθα θέματα: αποτελεσματική διάδοση περιεχομένου κοινωνικού διαλόγου και κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας, ψηφιακό μάρκετινγκ, διαχείριση κοινωνικών δικτύων κ.α.

Το σεμινάριο που θα διεξαχθεί στις 2 Νοεμβρίου 2021, από 10:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ. (Ώρα Ελλάδας) θα επικεντρωθεί στην κατάρτιση στη δικτύωση, στη διαπραγμάτευση και στις επικοινωνιακές δεξιότητες, στις αποτελεσματικές συλλογικές διαπραγματεύσεις, στην αντιμετώπιση κρίσεων, στην προσωπική φήμη και στις διοικητικές δεξιότητες. Θα παρουσιαστεί επίσης η πλατφόρμα κοινωνικού διαλόγου που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου, καθώς και συμβουλές επιτυχής υποβολής αίτησης για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δράσεων κοινωνικού διαλόγου.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 3 Νοεμβρίου, από 9:00 π.μ. έως 12:30 μ.μ., η Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (FIEC-Federation for the European Construction Industry) θα παρουσιάσει ιδέες για κοινά ευρωπαϊκά έργα κοινωνικού διαλόγου.

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ

Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας!