Σας προσκαλούμε στην 3η Διαδραστική Εκδήλωση Ανάπτυξης Ικανοτήτων στα πλαίσια του έργου SUSODCO με θέμα «Ψηφιοποίηση και ψηφιακές ικανότητες στον Κοινωνικό Διάλογο», στις 28 και 29 Ιουνίου του 2021.

Το Σεμινάριο στις 28 Ιουνίου αφορά την ψηφιοποίηση από την προοπτική του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου και τον αντίκτυπό της στην απασχόληση, στις αμοιβές, στην ΕΕΚ (επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) και στις συνθήκες εργασίας.

Το  θεματικό εργαστήριο στις 29 Ιουνίου θα επικεντρωθεί στην εξατομικευμένη κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες, καλύπτοντας τα ακόλουθα θέματα: αποτελεσματική διάδοση περιεχομένου κοινωνικού διαλόγου και κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας, ψηφιακό μάρκετινγκ, διαχείριση κοινωνικών δικτύων κ.α.

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ

Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας!