Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1819Β/2022 διευκρινίζει τη διαδικασία για την καταβολή του επιδόματος Πάσχα 2022 και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και αφορά σε συμβάσεις που τέθηκαν σε αναστολή ή εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”