Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 41Α' /2012 ο Νόμος  με αριθμό 4052/2012. Στο κεφάλαιο ΙΓ' και συγκεκριμένα στα άρθρα 77 έως και 94 αναφέρονται οι διατάξεις σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών.