Στο workshop που πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2021 στα πλαίσια του έργου SUSODCO στο οποίο συμμετείχαν Εθνικοί Κοινωνικοί εταίροι του Κατασκευαστικού κλάδου, οι Ευρωπαϊκοί Κοινωνικοί εταίροι του κλάδου (FIEC, EFBWW) αλλά και εμπλεκόμενοι φορείς στον Κοινωνικό Διάλογο, συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν από εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους παραγωγικών φορέων οι δεξιότητες για αποτελεσματικές συλλογικές διαπραγματεύσεις: επικοινωνία, γνώση, διαπραγματεύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση και καλές πρακτικές Κοινωνικού Διαλόγου στην Κύπρο, η οποία διοργάνωσε την εκδήλωση, , ενώ παράλληλα παρουσιάστηκε από την ΠΕΔΜΕΔΕ η νέα πλατφόρμα Κοινωνικού Διαλόγου που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου SUSODCO, η οποία παραθέτει καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες Κοινωνικού Διαλόγου στην Ευρώπη.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν για τον τρόπο υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση δράσεων κοινωνικού διαλόγου από την ΕΕ, ενώ τη δεύτερη ημέρα του workshop, οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε ομάδες και ανέπτυξαν ιδέες για προτάσεις χρηματοδότησης σχετικά με το θέμα του κοινωνικού διαλόγου. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Ευρωπαϊκή Κατασκευαστική Βιομηχανία- FIEC παρουσίασε τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες της σε έργα Κοινωνικού Διαλόγου.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για το έργο SUSODCO στην ιστοσελίδα του έργου (https://susodco.eu), να εξερευνήσετε τις καλές πρακτικές Κοινωνικού Διαλόγου μέσα από τη νέα πλατφόρμα Κοινωνικού Διαλόγου (https://susodcoplatform.gzs.si/), καθώς και να δείτε το νέο ενημερωτικό video- animation του έργου για τον Κοινωνικό Διάλογο!