Λόγω της σημαντικής αύξησης των τιμών των υλικών για την υλοποίηση των δημοσίων έργων είναι απολύτως απαραίτητος ο ορισμός συντελεστών αναθεώρησης για να συνεχιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των Αναδόχων Επιχειρήσεων, αναφέρει, εκτός των άλλων, η κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό Υποδομών