Την υιοθέτηση των αιτημάτων και των  προτάσεών των Ε.Ο  προκειμένου να καταστεί εφικτή η απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων και την άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών ζητούν με κοινή επιστολή τους οι Εργοληπτικές Οργανώσεις