γιατί, ενώ οφείλει σε Εργολήπτες Δημοσίων Έργων υπέρογκα ποσά, δημοπρατεί έργα χρηματοδοτούμενα απο ίδιους πόρους