Συνάδελφοι,

Όπως όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα των καθυστερήσεων πληρωμών εγκεκριμένων λογαριασμών  έχει λάβει πλέον απειλητικές διαστάσεις.

Για το λόγο αυτό η Διοικούσα Επιτροπή στην τελευταία της συνεδρίαση (Πρακ. Νο11/2010 της 24.06.2010) το εισήγαγε ως θέμα και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Εκτός των επιστολών διαμαρτυρίας που ήδη έχουμε αποστείλει αποφασίσθηκε να σταλεί μία επιστολή ακόμη προς πάσα κατεύθυνση,  ζητώντας την άμεση επίλυση του προβλήματος αυτού, υπογραμμίζοντας τον ορατό κίνδυνο που διατρέχουν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις  να οδηγηθούν σε αφανισμό.

Παράλληλα, προκειμένου να ενεργήσουμε επιπλέον με κάθε δυνατό τρόπο προς εξεύρεση λύσης, αποφασίσθηκε να συγκεντρωθούν από τα μέλη μας τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και κεντρικά τα σχετικά στοιχεία.

Προς υλοποίηση της απόφασης αυτής, σας ζητούμε να υποβάλλετε στα γραφεία της ΠΕΔΜΕΔΕ  κατάσταση   σχετικών στοιχείων, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί ώστε να μπορέσουμε να καταγράψουμε όσο το δυνατόν πληρέστερα τα στοιχεία αυτά και να κινηθούμε αναλόγως.

Θα σας παρακαλούσαμε το συντομότερο δυνατόν να συμπληρώσετε το συνημμένο υπόδειγμα και να το αποστείλετε στην Ένωση είτε με fax (2103641402) είτε ηλεκτρονικά (email info@pedmede.gr) είτε ταχυδρομικώς (ΠΕΔΜΕΔΕ, Ασκληπιού 23 – 10680 Αθήνα)

Για όποια διευκρίνιση μπορείτε να αποτανθείτε στη Νομική Υπηρεσία της Ένωσης : Υπεύθυνοι κ. Ευθ. Αναγνωστόπουλος και κα Εφ. Ζηροπούλου.

 

Από την Διοικούσα Επιτροπή

της ΠΕΔΜΕΔΕ