Η Κοινή Υπουργική απόφαση που καθορίζει τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών έτους 2022 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6509 Β/2022.