Δημοσιεύτηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση στο ΦΕΚ 6540Β/2022 που καθορίζει τους Κεντρικοούς  Αυτοτελείς Πόρους  των Δήμων για το έτος 2022.

Επισημαίνεται ότι  ποσό 140.740.000,00€ κατανέμεται σε όλους τους Δήμους της χώρας για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους.