Η απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 4162Β/2023 καθορίζει τη σειρά τάξης των Υπουργείων