Η Εγκύκλιος 14/2021 του ΕΦΚΑ αναφέρει τη διαδικασία υποβολής άιτησης και χορήγησης επιδόματος ασθενείας και ατυχήματος για τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ