Με την εγκύκλιο 22/2022 καθορίζονται οι ώρες εισόδου του κοινού στις Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Η εγκύκλιος βρίσκεται εδώ