Κατά τη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας της Ένωσης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 , εκτός των άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν, συγκροτήθηκαν και τρείς  Επιτροπές καθώς και Υποεπιτροπές  που ανέλαβαν συγκεκριμένα καθήκοντα και έθεσαν τους στόχους για την τριετία 2023-2026.

Μπορείτε να δείτε τη σύνθεση των Επιτροπών εδώ