Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο Νόμου που τροποποιεί και εκσυγχρονίζει τη νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4412/2016).

Σε αυτό το πλαίσιο και εν όψει της συζήτησής του στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, απευθύνθηκε πρόσκληση  προς τον Πρόεδρο της ΠΕΔΜΕΔΕ να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής για να εκθέσει τις απόψεις της Ένωσης σχετικά με το σχέδιο νόμου ως ένας από τους παραγωγικούς φορείς του Κατασκευαστικού τομέα.

Το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου βρίσκεται εδώ