Στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο “Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και την ασφάλεια των μεταφορών”,  που συζητήθηκε και ψηφίστηκε  στη Βουλή,  έχει κατατεθεί  η υπ΄αριθμ. 1553/48/18.01.2023 τροπολογία  στην οποία, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι η ισχύς των βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ καθώς και τα πτυχία Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων , που ήταν σε ισχύ την 03.07.2019 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την 31.12.2023 .

Το ψηφισθέν σχέδιο Νόμου, του οποίου τα άρθρα 52 έως 55 αφορούν στα ανωτέρω βρίσκεται εδώ

Αναμένεται  η δημοσίευση του Νόμου στο ΦΕΚ.