Η ΠΟΛ 1272/1995, που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα κατά την εξόφληση λογαριασμών πληρωμών δημοσίων έργων ταλαιπωρεί τα μέλη της Ένωσης, αφού οι διατάξεις είναι πλέον αναχρονιστικές.

Η Ένωση απέστειλε δεύτερη επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών, ζητώντας την κατάργησή της.