Η διάταξη με την οποία παρατείνεται η υποχρέωση δημοσίευσης των διακηρύξεων στον τοπικό και Περιφερειακό Τύπο πρέπει να καταργηθεί άμεσα, αφού ο μοναδικός σκοπός που εξυπηρετεί είναι η ενίσχυση και στήριξη του Τύπου, ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνει χωρίς λόγο τους Αναδόχους.

Η επιστολή της Ένωσης προς τον  αρμόδιο Υπουργό βρίσκεται εδώ