ζητούν οι Εργοληπτικές Οργανώσεις με κοινή τους επιστολή από τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Δ. Ρέππα.