Η απόφαση του  Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την οποία αναφέρεται η κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2024 στις Περιφέρειες δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 122 Β/2024 .